Moj pristop

Načela mojega pristopa so prijaznost, mehkoba, varnost in učinkovitost. Vsakdo, ki se odloči za jogo, izvaja jogijsko vadbo v skladu s svojimi sposobnostmi in danostmi. Moja naloga kot učiteljica joge pa je načrtovanje, prilagoditev, pomoč in usmerjanje pri izvajanju vadbe.
Z individualno vadbo je lahko moj pristop tudi terapevtski za posamezne težave posameznika. Joga dokazano zmanjšuje stres in občutke tesnobe, zato mi na urah veliko pomeni, da mi ljudi uspe  sprostiti in jih nato umirjeno peljati skozi proces jogijskih aktivnosti.

Telo je naše bivališče. Iz njega izhajamo, se z njim odražamo, vzpostavljamo stik z okolico in se vanj spet vračamo. Telo nam omogoča, da vse to počnemo. Zato je za posameznika pomembno njegovo poznavanje, pristop in dobro sodelovanje z njim.

Osnovno izhodišče mojega pristopa je prijaznost. V vadbo joge vključujem nekaj somatskega pristopa po principu Thomasa Hanna. Velik poudarek z vadečimi namenimo tudi dihu, saj se z njim ustavimo, umirimo, hkrati pa je ena od njegovih funkcij tudi  vpliv na avtonomni živčni sistem.

S prijazno pozornostjo in mehkobo odpiramo vrata v svoje kompleksno telo. Celotno telo je odraz našega življenja, vse kar smo doživeli se odraža tudi na fizičnem področju. Telo je našlo svoj način odziva tudi z zakrčenostjo posameznih delov telesa. Ta ni samo odraz določenega fizičnega gibanja, pač pa tudi odraz našega čustvenega, mentalnega in duhovnega stanja. In kako zakrčenost sprostiti? Raztezati? Povečati gibljivost?

Vsekakor je za to potreben proces. Ne moremo pričakovati » instant« rešitve pri tem, da smo toliko let gradili današnje stanje. Za rešitev v tej smeri potrebujemo voljo in vztrajnost.

Z jogo in somatskim pristopom vstopamo tudi v svoj notranji svet, kar je za nekatere težko sprejemljivo, kajti pogosto je potrebno soočenje tudi z manj prijetnimi zadevami. Zato nekateri zbežijo. Pri  jogi se z zavestno pozornostjo dotikamo posameznih delov telesa in dopuščamo, da gibanje vpliva na nas. Pri vsem tem je pomembna tudi prepustitev, da samo smo, brez analitičnega uma. Na ta način telesu pomagamo, da znova prebuja naravno inteligenca gibanja, ki je skladna z nami, z našo celovito notranjostjo. Joga nam pomaga tudi pri odstranjevanju starih in nato vzpostavljanju določenih novih vzorcev  v telesu. Brez sprememb ni napredka, vsekakor pa naj ostajajo stvari, ki so dobre in pozitivne. S prijazno uporabo različnih jogijskih pristopov torej vstopamo v svoje telo, ga spoznavamo, sprostimo.  Z zavestnim, aktivnim in pravilnim izvajanjem jogijskih asan telo raztezamo in krepimo. Naše telo deluje v harmoniji, tudi narava (včasih zelo glasno) kliče po harmoniji. Zato so tudi moje smernice pri načrtovanju in izvajanju usmerjene k harmoniji. Z redno prakso joge posameznik počasi spoznava način, kako jo čim večkrat vzpostavljati in si pomagati v težavnih obdobjih, izboljšuje gibljivost v skladu s telesom, povečuje »gibljivost« mentalnega in čustvenega področja. Slednje  je nepogrešljivo za dinamiko okolja, v katerem živimo. Vadba nas vodi tudi k iskrenosti odnosa do vseh področij v sebi, kar nam omogoča tudi duhovno rast.

To so moja izhodišča in pristop, vadeči pa jogo spoznava in izkusi na svoj edinstven način.